Advisory Board

Arzunur ALPAGUT

Assist.Prof.Dr.Fazlı YILDIRIM

Assist.Prof.Dr.Mustafa Özhan KALAÇ

Dr. Aydın POLAT

Erkan İŞÇİMEN

Füsun Sarp NEBİL

Leyla ARSAN

Murat POLAT

Ufuk TARHAN